ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสามีดะห์ เจ๊ะเด๊ะบ้านร่วมใจโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป.ปัตตานี เขต 2
2นางสาวซูรียะห์ เป๊าะและรักไทยโรงเรียนบ้านกลาง สพป.ปัตตานี เขต 1
3นางสาวธนภรณ์ ทองเนื้อห้าบ้านเกาะสะท้อนโรงเรียนวัดกะโสม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
4นายบุญศร อ่อนแพงบ้านภูเขาทองถึงแก่กรรม